دات نت نیوک
چهارشنبه 28 تیر 1396
number of visits: 1090

جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت تعاونی اعتبار برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت تعاونی اعتبار برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت تعاونی اعتبار برگزار شد و به گزارش روابط عمومی شرکت بر اساس آگهی دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت در تاریخ 96/4/4صورت گرفته بود، در تاریخ 96/4/26 در محل سالن اجتماعات سازمان بازنشستگی واقع در طبقه هفتم سازمان با حضور کلیه اعضاء تشکیل و بر اساس دستور جلسه نسبت به موضوعات مطروح اتخاذ تصمیم گردید، در این جلسه بندهائی از اساسنامه اصلاح و به تصویب رسید. همچنین تصویب صورتهای مالی، انتخاب بازرس نحوه پرداخت و توزیع سود، در نظر گرفتن اندوخته و ذخیره قانونی از مصوبات دیگر مجمع بود، آئین نامه های مورد نیاز شرکت نیز آخرین مصوبه مجمع عمومی عادی بود.

عکس های مرتبط
  • جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت تعاونی اعتبار برگزار شد
نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت