دات نت نیوک
به ازای هر 70،000،000 ریال یک ضامن مورد نیاز می باشد.
خیر، بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی برای ضامن مورد قبول نمی باشد.
تا سقف ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال ضامن اخذ نمی گردد و بیش از این مبلغ تا سقف ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال با اخذ یا ضامن صورت می پذیرد.
برای اطلاع از مدارک لازم به منوی جدول تضامین مراجعه کنید.
برای اطلاع از شرایط دریافت وام می توانید به منوی دریافت تسهیلات مراجعه کنید.